DUURZAAMHEID | Duurzaam wonen: zonnepanelen op je dak - Wonen&Co
zonnepanelen, subsidie zonnepanelen, zonnepanelen kopen, kosten zonnepanelen, afmeting zonnepaneel, opbrengst zonnepanelen, omvormer zonnepanelen, zonnecollectoren

DUURZAAMHEID | Duurzaam wonen: zonnepanelen op je dak

5 juni 2020 4 min leestijd Geen reacties

We willen allemaal een duurzaam leven, van huis en tuin tot aan kledingkast. In de serie Duurzaam wonen wordt per aflevering een aspect van meerdere kanten bekeken: wat is het, wat doet het, wat kost het en wat levert het op? Vandaag aflevering 4: zonnepanelen.

De boel is goed geïsoleerd, tijd voor de volgende stap. Zonnepanelen. Welke moet ik hebben? Wat zijn de kosten en wat leveren zonnepanelen op? 

Wie overstapt op zonnepanelen, begint als het ware een mini-energiecentrale. Baas over eigen stroom. Zelf elektriciteit opwekken voor pakweg de komende 25 tot 30 jaar. 

Geen last van prijsstijgingen en niet afhankelijk van (buitenlands) gas. En als de zon volop schijnt, en er sprake is van overproductie, wordt de overvloedige elektriciteit geleverd aan het net. De meter draait dan terug. 

Hoe geschikt is jouw huis? 

Je kunt op de online zonnekaart zien of je woning geschikt is voor zonnepanelen. Per provincie zijn alle daken in kaart gebracht. De zonnekaart kent vijf gradaties: van zeer ongeschikt (dieprood) tot zeer geschikt (donkergroen).  

Is de toekomstige vraag naar elektriciteit zó groot, dat de prijzen de pan uitvliegen, dan lopen de verdiensten verder op. 

Klimaatwinst door zonnepanelen 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de energiebedrijven (energiecentrales en raffinaderijen) koploper en gezamenlijk goed voor een CO2-uitstoot van 48 megaton per jaar. De sectoren verkeer & vervoer en industrie doen daar overigens niet veel voor onder. De gebouwde omgeving, zoals het CBS het leven in steden en dorpen samenvat, is goed voor een CO2-uitstoot van 24 megaton per jaar. 

Nederland telt bijna acht miljoen huishoudens. Stel, die stappen allemaal over op zonnepanelen en behalen allemaal dezelfde milieuwinst, dan is dit een vermindering van ruim 13 megaton aan broeikasgas. 

En het mes snijdt aan twee kanten: in dat geval zou de totale vermindering vele malen groter zijn, want als iedereen zijn eigen elektriciteit opwekt, kunnen de meeste energiecentrales de poort wel sluiten. 

Welke zonnepanelen? 

Zonnepanelen zijn een manier om te voorzien in de eigen energiebehoefte. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals warmtepompen, warmtewisselaars, windturbines, geothermische energie en waterkracht. In deze aflevering blijven we op het spoor van de zonnepanelen. 

Ga jij je woning isoleren? Dit moet je weten over materiaal, kosten én ventilatie 

Algemene uitspraken over zonnepanelen zijn volgens Daniël van der Kleij van het Drents Energieloket nauwelijks te doen. ,,In bijna alle gevallen gaat het om maatwerk. Geen huis, situatie of gezin is gelijk. Er zijn altijd verschillen, die van invloed zijn op het rendement en het verbruik en dus ook op de terugverdientijd. Daar kunnen wij mensen bij helpen en ze een duwtje in de goede richting geven.’’ 

De meestgebruikte panelen die mensen op het dak hebben, zijn gemaakt van silicium. Een mooi woord voor zand. De panelen van vandaag de dag kunnen ongeveer een kwart van het zonlicht omzetten. Het rendement kan naar verwachting nog een paar procenten worden opgeschroefd, maar heel veel rek zit er niet meer in. 

Beter is tegelijk ook duurder 

Kan het niet beter? Zeker wel, maar dat maakt het tegelijk ook duurder. Zo is het mogelijk een soort vergrootglas te gebruiken om de sterkte van de lichtinval op de panelen op te schroeven. En dat werkt. 

Zo bespaar je flink op de energiekosten 

Er zijn opstellingen bekend waar bijna de helft van het licht kan worden omgezet in stroom. En het maximum is nog niet bereikt. 

De keerzijde is dat de panelen moeten worden geplaatst in een omgeving waar de zon de hele dag fel schijnt. Bovendien moeten de panelen worden gekoeld en met de zon meedraaien. Al met al geen panelen voor huis-, tuin- en keukengebruik. 

Ook wordt er geëxperimenteerd met het stapelen van materialen. Dus niet alleen silicium, maar ook andere materialen die licht kunnen vangen en omzetten in elektriciteit. Het doel van zo’n zogeheten tandemcel is het rendement omhoog te stuwen. 

Toegegeven, het lukt. Met sommige combinaties van materialen lukt het om 40 procent van het licht te transformeren naar stroom. Vanwege de veel hogere kosten is het niet de verwachting dat dit type binnen afzienbare tijd in grote aantallen wordt geproduceerd. 

Regelingen voor zonnepanelen 

De landelijke overheid heeft de salderingsregeling verlengd tot 2023. Eigenaren van zonnepanelen kunnen de hoeveelheid energie, die ze zelf opwekken, aftrekken van de energierekening. Inclusief de belastingen. 

,,Dat levert redelijke bedragen op’’, weet Van der Kleij. Deze regeling wordt met ingang van 2023 afgebouwd en eindigt in 2030. Voor de salderingsregeling komt de terugleversubsidie in de plaats.  

Deze regeling is ruimer en geldt niet alleen voor zonnepanelen, maar ook voor andere duurzaam opgewekte energie. Het is de bedoeling dat mensen, die elektriciteit leveren aan het net, een vergoeding krijgen van hun energieleverancier. Daarbovenop komt dan de terugleversubsidie, waarvan de hoogte jaarlijks kan worden bijgesteld. Hoe hoog deze subsidie bij de start zal zijn, is nog niet bekend. 

Wie van plan is twee of meer isolatiemaatregelen uit te voeren, komt in aanmerking voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) van het Rijk. De regeling loop 31 december 2020 af. Voor die datum moeten aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) binnen zijn. 

BTW terugvragen 

Wie zonnepanelen aanschaft, start een mini-energiecentrale en is dus ondernemer. Dit betekent dat de BTW kan worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. 

Het jaar van aanschaf doet er niet toe. Dus ook de BTW over panelen die al eerder werden gekocht, komen voor teruggaaf in aanmerking. Mits er een bonnetje is. 

Binnenkort lees je hier Duurzaam leven aflevering 5: Hoe duurzaam zijn jouw verzorgingsproducten? Test je kennis! 

Bron artikel Dagblad van het Noorden
Bron uitgelichte foto: unsplash

Geen reacties

Laat een reactie achter

×